RA KHƠI cùng Eli Pharma – TOGETHER WE CAN CHANGE THE WORD

Mỗi cá thể trong chúng tôi là một nhân tố khác biệt nhất tràn đầy lửa và nhiệt huyết của tuổi trẻ tạo nên một tập thể đoàn kết và vững mạnh. Không cần biết chúng tôi sẽ cùng nhau sát cánh đến khi nào, thời gian bao lâu và bao xa. Nhưng chúng tôi tin rằng chỉ cần một ngày cùng nhau trên con tàu chung Eli DP chúng tôi sẽ cố gắng hết khả năng của mình cùng góp sức chèo chống con tàu Eli ra đại dương mênh mông đầy bão tố ngoài kia.

Bắt tôm hùm cùng team OTC – ETC Hồ Chí Minh.
Ước mong Nho đầy giỏ và Tôm đầy khoang nha.

 

Trả lời