Công ty TNHH Dược phẩm ELI (viết tắt ELI Pharma) thông báo đến toàn bộ Cán bộ nhân viên, người lao động nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 như sau:

  • Toàn bộ cán bộ, nhân viên công ty Eli Pharma được nghỉ Lễ 03 ngày 01 ngày nghỉ bù. Thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày: 02/09/2022 Đến ngày: 04/09/2022. Ngày nghỉ bù được dời sang ngày 10/09/2022.
  • Vì công việc phục vụ khách hàng và chạy chương trình bán hàng, bên cạnh đó sau thời gian nghỉ Lễ Quốc Khánh là sự kiện chương trình du lịch công ty, thời gian nghỉ Lễ và du lịch kéo dài nên yêu cầu tất cả Trình Dược viên, Quản lý bán hàng, Giám sát bán hàng và các bộ phận có liên quan phối hợp đảm bảo cung ứng đủ hàng cho khách trong thời gian nghỉ.

Đề nghị tất cả cán bộ nhân viên công ty có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này./.

Trân trọng.

Trả lời