CHƯƠNG TRÌNH: TUẦN LỄ VÀNG NANOFERIN

Kính gửi : Quý Khách Hàng

Nội dung chương trình:

  • Sản phẩm áp dụng: NanoFerin
  • Thời gian: Từ 23/05/2022 đến 31/05/2022.
  • Đối tượng tham gia: Nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám trên toàn quốc.
  • Khuyến mãi áp dụng cho đơn hàng:

Lưu ý:
1. Không áp dụng hợp đồng đang chạy.
2. Không áp dụng CTKM cho từng sản phẩm, CTKM tất cả sản phẩm.
3. Quà tặng được quy đổi thành tiền theo giá trị tương ứng như trên và được trừ trực tiếp trên đơn hàng.


TP. HCM, ngày 23 tháng 5 năm 2022
CTY TNHH DƯỢC PHẨM ELI

Trả lời