Khách hàng tham gia CTKM Xuân Quý Mão được hưởng đồng thời hai ưu đãi sau:
– Được khuyến mãi bằng hàng theo DMSP đính kèm. (không áp dụng mức 1+2)
– 
Được hưởng ưu đãi quà tặng theo giá trị đơn hàng.
*Quà tặng quy đổi thành tiền mặt trừ vào đơn hàng. Giá USD quy thành tiền mặt theo giá trị tương ứng và không thay đổi theo gía thị trường.

Thời gian áp dụng: 1/11/2022 – 20/01/2023.

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ELI