Khách hàng mua đơn hàng một trong 3 sản phẩm trên. Được hưởng ưu đãi quà tặng theo giá trị đơn hàng như sau:
(Quà tặng quy đổi thành tiền mặt trừ vào đơn hàng.)

Thời gian áp dụng: 1/11/2022 – 20/01/2023

Ghi chú: Chương trình 3 sp trên: Không áp dụng cho KH đang tham gia hợp đồng, không áp dụng CT xuân quý mão.

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ELI