Bà Đào Hồng Lan cho biết Hội đồng Y khoa sẽ độc lập và có sự phối hợp của tổ chức xã hội nghề nghiệp trong đánh giá năng lực, đạo đức của y, bác sĩ.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan ngày 25/12 thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Bà cho biết, dự thảo Luật đã thể chế hóa quan điểm Nghị quyết số 20/2017 của Ban Chấp hành Trung ương. Theo đó, Hội đồng sẽ tổ chức thi, cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn phù hợp thông lệ quốc tế và thí điểm giao cho cơ quan độc lập tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề.

Bộ Y tế không đồng tình với ý kiến để tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức thi đánh giá năng lực do số lượng các tổ chức này rất lớn (trên 50), nếu thực hiện dễ dẫn đến phân tán. Mặt khác, nếu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Y tế đảm nhiệm việc đánh giá năng lực thì không bảo đảm tính độc lập và phát sinh bộ máy tổ chức.

Do vậy, cơ quan soạn thảo đề xuất lựa chọn mô hình Hội đồng Y khoa tương tự Hội đồng Giáo sư Nhà nước, để vừa bảo đảm độc lập vừa có sự tham gia của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đào tạo về y khoa. Mô hình này sẽ tăng thêm tính khách quan, dân chủ, minh bạch trong đánh giá năng lực chuyên môn và đạo đức của người hành nghề; bảo đảm công bằng giữa khu vực Nhà nước và tư nhân.

“Chúng tôi điều chỉnh dự thảo theo hướng Hội đồng Y khoa Quốc gia không trực tiếp tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh mà sẽ làm đầu mối, xây dựng và ban hành bộ công cụ đánh giá gồm ngân hàng câu hỏi và đề thi”, Bộ trưởng Y tế nói, thêm rằng dự luật cũng bổ sung sự tham gia của tổ chức xã hội nghề nghiệp vào việc kiểm tra đánh giá năng lực.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tiếp thu, giải trình về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 14/12. Ảnh: Phạm Thắng

Việc kiểm tra đánh giá năng lực sẽ được thực hiện trên máy tính, nội dung từ Ngân hàng câu hỏi do Hội đồng Y khoa Quốc gia quản lý, chấm thi bằng phần mềm. Hệ thống địa điểm kiểm tra đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, con người, an ninh. Hội đồng Y khoa Quốc gia sẽ giữ vai trò điều phối, giám sát hoạt động kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

Hoạt động kiểm tra, đánh giá có thể thực hiện được ở các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe trên toàn quốc, được tổ chức nhiều lần trong năm. Người dự kiểm tra có thể lựa chọn địa điểm phù hợp với nơi cư trú.

Ngày 14/12, cho ý kiến về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc loại các loại tổ chức xã hội nghề nghiệp và chỉ để Hội đồng Y khoa quốc gia thực hiện đánh giá năng lực của y, bác sĩ dễ dẫn đến tình trạng “người kém đánh giá người giỏi”. Vì vậy, ông đề nghị cơ quan soạn thảo quy định lại trách nhiệm của tổ chức xã hội nghề nghiệp và đề xuất để chuyên gia từng lĩnh vực phụ trách đánh giá năng lực.

Tại kỳ họp bất thường thứ 2 (khai mạc ngày 5/1/2023), Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường trước khi xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Sơn Hà

Nguồn: vnexpress